top of page

Kako dodati nove kategorije dodatkov na Blagajni?

Updated: 4 days ago

Vidno na sistemu: od 21. 5.2024 dalje


Pod Nastavitve -> Dodatki kliknemo na gumb Uredi kategorije.Odpre se novo okno Nastavitve kategorij. V polje Koda vpišemo/dodelimo novo kodo, v Opis vnesemo kratek opis kategorije in v polje Zaporedje vpišemo številko, ki določi vrstni red prikaza ikone na Blagajni oz. POS.

Kliknemo na gumb Dodaj.Ko je kategorija dodeljena v sistem, ji sistem samodejno izbere naključno ikono in barvo za prikaz na Blagajni.


Sistemsko dodeljeno Ikono lahko v nadaljnem koraku spremenite, tako da nanjo kliknete in odpre se novo okno za izbor ikone in barvne palete po vaši želji. Ko ste z izborom zadovoljni, kliknite Update.Novi kategoriji nato dodelimo vse dodatke, ki se bodo prodajali na Blagajni. To storimo v Nastavitah dodatkov tako, da izberemo kategorijo (klik na ikono kategorije) in vnesemo potrebne podatke za dodatek:

  • Skupina/kategorija;

  • Koda;

  • Opis (kratek opis);

  • Cena;

  • Oddelek (koda oddelka s številko, opisom in DDV stopnjo).Nato kliknete na gumb Dodaj.


Rezultat v POS modulu:Rezultat na blagajni rezervacije - predračun:

63 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page