top of page

Ceniki - dodajanje novega cenika


Če želite ustvariti nov cenik, pojdite pod Nastavitve, izberite zavihek Ceniki in kliknite gumb "Dodaj cenik" v spodnjem levem kotu razdelka Ceniki.
Odpre se maska oz. glava novega cenika. Glava cenika vsebuje naslednje nastavitve, ki jih razdelimo v:

 • razdelek levo zgoraj

 • tip cenika (levo v sredini)

 • razdelek levo spodaj

 • razdelek lastnosti cenika (desno zgoraj)

 

Razdelek levo zgoraj

Tu se določi koda cenika, tip cene, opis, tekst na računu, interentno potrdilo, oddelek, valuta, storitev in shrani cene.

Podrobneje razdelek LEVO ZGORAJ:

 • Koda cenika: vpišite kodo cenika. Predlagamo uporabo kratkih kod, npr. »NZ« za nočitev z zajtrkom, »PP« za polpenzion, itd.


 • Tip cene: Izberite tip cene iz spustnega seznama. Cena lahko velja za osebo ali za sobo. Glede na pravilo »Tip cene« sistem ustrezno izračuna končno ceno storitev.

 • V Hotelinco sta dva tipa standarnih cenikov - na osebo ali osebo (tip cene Na paket upošteva enak izračun cene kot je na sobo, če da se opredeli za večje število dni). Cena lahko velja za osebo ali za sobo. Glede na pravilo »Tip cene« sistem ustrezno izračuna končno ceno storitev. Tip cene je lahko tudi uporabniško določen, kar pomeni, da se pri konfiguraciji sistema pripravi posebna formula za izračun cene, ki je uporabniško določena. • Opis: opis ali ime cenika, s katerim določite ime cenika, vidnega pri vnosu rezervacije na maski rezervacije pod Cenik. • Tekst na računu. Opis oz. ime cenika, ki se izpiše na računu in ga vidi gost. • Internetno potrdilo: za primere prodaje na spletu se nastavi vnaprej pripravljeno potrdilno pismo, ki se pošlje gostu. V polju internetno potrdilo izberite predlogo iz spustnega seznama. Predloge se prehodno pripravijo in naložijo pod Nastavitve → Dokumenti → Potrdilna pisma. • Oddelek: oddelčna koda, na katero se knjiži promet obračunan po tem ceniku. V polju Oddelek izberite oddelčno kodo iz spustnega seznama. • Valuta. Hotelinco je multi-valutni sistem. Opcija omogoča izbiro valute (npr. če imate v nastanitvi možnost plačevanja z različnimi valutami, multi valutni sistemi)

 • Storitev: Izbira storitve iz spustnega seznama je vezana na določitev obroka storitvi nočitve (različne možnosti zajtrk, kosilo, večerja, itd.) • Shrani cene. Da sistem upošteva ceno rezervacije, kot je bila v trenutku kreiranja rezervacije oz. v času, ko je bila prodana storitev, odkljukamo opcijo Shrani cene. V primeru uporabe modula Dnevne cene in spreminjanja dnevnih cen, je ta opcija obvezna.


Razdelek tip cenika


Tu se določi tip cenika, in sicer ali gre za master oz. nadrejeni cenik ali za vezani cenik. Iz spustnega seznama izberite tip cenika.
Pri vezanem ceniku je treba določiti:

 • na kateri glavni (nadrejeni) cenik se izbrani cenik navezuje;

 • določiti pravilo, po katerem se izračuna cena za vezani (podrejeni) cenik.


Formula izračuna cene podrejenega cenika je → vnešena cena nadrejenega cenika x faktor množenja in dodatek, ki je lahko plus/minus.

 

Polje Zap - vrstni red izračuna ( v pimeru več pravil izračuna)

Polje Znak za množenje - vpišete faktor množenja cene nadrejenega cenika, npr. če je cena nižja za 5 % vnesemo številko 0,95

Polje Znak za plus - vpišete dodatek k originalni ceni, npr. če je cena višja za 5 EUR, potem množimo z 1,00 in vpišemo dodatek 5.

 


Razdelek levo spodaj


Tu določite razpoložljive pakete ter prodajo na internetu.

 • Razpoložljivi paketi:

 • Turistična taksa vključena: če je ta opcija izbrana, se pri obračunu sobe avtomatično obračuna tudi ustrezno število turističnih taks. V primeru, da gre za skupine ali goste, ki so oproščeni turistične takse (npr. skupine iz vzgojno-izobraževalnih ustanov, kot so šole v naravi,…) se opcija turistična taksa ne odkljuka.


Prodaja na internetu: če je ta opcija izbrana, se storitev prodaja na spletu, in sicer:

 


 • Prodaja na WBE: če je odkljukana opcija Prodaja na WBE, se storitev prodaja na WBE oz. rezervacijskem motorju. Za prodajo preko rezervacijskega motorja lahko določite oz. zahtevate depozit in višino zneska depozita. V polju zahtevan depozit izberite opcijo prodaje brez depozita, zahtevan depozit v % od skupne vrednosti ali fiksni znesek.

 • Prodaja na OTA: če je odkljukana opcija Prodaja na OTA, se storitev prodaja preko channel managerja na OTA kanalih.Razdelek lastnosti cenika


Tu lahko izberete med poljubnim besedilom ali pa izberete v naprej navedene lastnosti iz seznama. Za poljubno besedilo morate vnesti še prevode za različne jezike, medtem ko pri alstnostih iz seznama le odkljukate in se bodo uproabili avtomatični prevodi. ( vnaprej pripravljeni). • Poljubno besedilo:


 • Avtomatičen prevod lastnosti:Kliknite na gumb Shrani.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page