top of page

Ceniki - urejanje novega cenika

Za urejanje cenika izberite Nastavitve → Ceniki → Uredi cenik


Opcija »Ceniki« je namenjena urejanju cene za posamezne storitve in tipe sob. Cenik je sestavljen iz dveh delov. Do glave cenika dostopamo s klikom na povezavo »Uredi cenik« in vsebuje podatke o vsebini storitev. Do podrobnega dela, kjer je navedena cena za posamezen tip sobe v določenem obdobju, pa dostopamo s klikom na povezavo »Uredi cene«.Za urejanje cene posameznega cenika je treba najprej izbrati željeni tip sobe in koledarski mesec. S klikom na gumb »Pokaži« dobimo pregled cene sobe v izbranem obdobju, prikaže se standardni koledar.


V standardni konfiguraciji se uporablja le Cena 1 in na tip sobe.Hitri vnos omogoča hitri vnos cen za določeno obdobje. Skliko na gumb Hitri vnos se odprejo vnosna polja za določitev obdobja, za katero želite hiter vnos cen. Obstoječe cene bodo prepisane.Cene lahko sicer urejamo v izbrani mesečni preglednici za vsak dan posebej. Nad koledarjem je naveden izbrani tip sobe in ali velja cena za osebo ali sobo. Če velja cena »na sobo«, potem vnašajte prodajno ceno sobe. Če je cena »na osebo«, vnašajte prodaj no ceno za eno osebo. Vse vnešene cene so bruto cene.


Kako se v primeru cene »na osebo« določijo popusti za otroke, je opisano v poglavju »Nastavitve – Splošno«.
Preglednica cen z namenom poenostavitve vnosa cen nudi naslednje vnosne možnosti:

  • Počisti koledar: s klikom na “Počisti koledar” se pobrišejo vse predhodno nastavljene cene.

  • Hitro izpolnjevanje po tednih: hiter vnos enakih cen po tednih s klikom na puščico na levi strani preglednice.

  • Hitro izpolnjevanje po dnevih v tednu: hiter vnos enakih cen po dnevih v tednu s klikom na puščico nad preglednico.


Opozorilo: Če sta v istem tednu vnešeni dve ali več različnih cen, se bo s klikom na »Hitro izpolnjevanje po tednih« za celoten teden nastavila prva vnešena cena v tem tednu.

 

Hitri vnos omogoča hitri vnos cen za določeno obdobje. S klikom na gumb Hitri vnos se odprejo vnosna polja za določitev obdobja, za katero želite hiter vnos cen. Obstoječe cene bodo prepisane.
V primeru, da za nastanitev vodite več cen (cena 1, cena 2, cena 3,…) se uporabi za urejanje cen modul Dnevne cene.


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page