top of page

Dnevno spreminjanje cen

Updated: May 14

Poleg sezonskih cen lahko s Hotelinco urejate cene za posamezne dneve, npr. če želite nastaviti določeno ceno le za določene dni v sezoni ali če sploh ne uporabljate cen za celotno sezono. Modul dnevnega spreminjanja cen je posebej uporaben tudi, če v svoji nastavitvi uporabljate več cen (cena 1, cena 2, cena 3,…) in jih želite urejati na dnevni bazi.


Upravljajte svoje cene na dnevni ravni z našim koledarjem dnevnih cen, ki omogoča enostavno spremljanje in prilagajanje posameznih cen za kateri koli dan. Naše orodje vam omogoča, da nastavite dodatne pogoje in omejitve za določene datume ali obdobja, pri čemer že nastavljene cene in omejitve v danem ceniku ali sezoni poljubno in enostavno spremenite. Te dnevne spremembe nadomestijo konfiguracije cenikov in sezon, vse ročne popravke pa je mogoče takoj in enostavno opaziti na koledarju. Modul hkrati omogoča hkratno posodabljanje cen in omejitev za izbrana obdobja. Preprosto izberite obdobja, vnesite želene spremembe in jih z enim klikom uporabite za vse izbrane datume.


Do nastavljanja in urejanja dnevnih cen se dostopa preko Koledarja → Prodajna pisarna → Dnevne cene → Izbira prikaza → Cene.


S klikom na gumb Dnevne cene se prikaže nov Koledar dnevnega urejanja cen.

S klikom na gumb Dnevne cene se odpre nov meni.Nastavitve in razlaga koledarja dnevnih cen


V izbiri prikaza določite cene in restrikcije, ki jih želite urejati za izbrani cenik. Izbrane cene in restrikcije se bodo prikazale v obliki vrstice na Koledarju dnevnega urejanja cen za izbrani cenik in v oknu Ažuriraj cenik (v spustnem seznamu pod Tip zapisa).Na koledarju so naslednje možnosti pregleda in urejanja:

 • Razpoložljivost (prikaz online razpoložljivosti, hotelske PMS razpoložljivosti, spletni inventar, ...)

 • prikaz cene oz več cen (cena 1, cena 2, cena 3,...) za posamezni dan (enomesečni pregled);

 • Za vsak datum posebej lahko spremenite ceno ali omejitev (stop sell, minimalna dolžina bivanja itd.);

 • Ceno ali dano omejitev lahko določite za daljše obdobje (od-do)

 • Ceno ali dano omejitev lahko določite za določen tip sobe (številka sobe, tip sobe, hotel,…);

 • Ceno ali omejitev lahko z enim klikom na glavnem ceniku določite tudi določenim vezanim cenikom.


CENIKI

Za vsak cenik, ki se ga označi v prikazu, izpiše sistem kot svoj koledar za urejanje, v katerem lahko urejate več cen ali omejitev za vsak tip sobe. Ker je koledar je uporabniško nastavljiv, omogoča izredno enostavne in hitre vnose na pregleden način.


Če vodite več cenikov, kjer je eden glavni, ostali pa so podrejeni, to označite v nastavitvah cenikov in sistem bo upošteval nastavitev prikazu cenikov:

Nadrejeni ceniki so na koledarju označeni z zeleno barvo, vezani ceniki (podrejeni) pa z modro. Pri slednjih je na levi strani zapisan ceniki, kateremu je nadrejen (izpisana koda cenika).


prikaz nadrejenega cenika na koledarjuprikaz podrejenega cenika na koledarju


Na levi strani koledarja v vertikali izpisani:


 • tip sobe,

 • cene (cena 1, cena 2, …),

 • tip omejitve.

Tip sobe, ceno ali tip omejitve je hkrati bližnjica do okna Ažuriraj cenik. S klikom nanje se odpre okno Ažuriraj cenik, v katerem se nadalje lahko ureja dnevne cene in omejitve.Okno Ažuriraj cenik

 

Razlaga polj:

 • Rate Selection/Izbira cenika

 • Izbira sob (tip sobe, številka sobe, sumarni tip, vse sobe, hotel)

 • Obdobje Od-Do (določitev obdobja, za katerega se tip zapisa: cena ali omejitev. Lahko vpišemo datum v polje oz izberemo datum iz koledarja.)

 • Tip zapisa (določena cena, določena omejitev)

 • Vrednost (pri cenah je vrednost cena, pri omejitvah je vrednsot število dni)

 • Dnevi v tedni (označimo lahko vsak posamezen dan v tednu. S klikom na gumb Izberi lahko hitro oz. hkrati odkljukamo vse dneve v tednu, za katere želimo določiti tip zapisa. S klikom na gumb Odstrani vse lahko hitro oz. hkrati odkljukamo vse dneve v tednu, za katere želimo odstraniti tip zapisa.)

 • Vezani ceniki (samo v primeru, če urejamo nadrejeni cenik, se prikaže polje vezani ceniki. Tu lahko odkljukamo vezane cenike, v kolikor želimo da se spremembe na glavnem ceniku upoštevajo tudi pri izbranih podrejenih/ vezanih cenikih).


Po zaključku urejanja kliknemo na gumb Shrani.Izbira sob


Cene in restrikcije lahko določamo na različnih nivojih oz. kategorijah, kot si sledi od najnižjega do najvišjega nivoja:

posamezna soba

(številka/ ime sobe, npr, soba 101);

tip sobe

(npr. dvoposteljna soba /dvopsoteljna soba s pogledom na jezero)

sumarni tip sobe

(nadkategorija oz. višji nivo od tipa sobe, npr. dvoposteljna soba)

hotel

(vse sobe v hotelu/nastanitvi)

vse nastanitve

(multiproperty, vse sobe v vseh nastanitvah)Če cena/restrikcija za določen datum za posamezen nivo na sobi ni opredeljena, je pa hkrati cena/restrikcija določena na višjem nivoju, potem se vrednost cene/restrikcije vpiše v ta nivo in obarva z rumeno barvo.
PREGLED in UREJANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI VAŠIH KAPACITET


Na koledarju lahko spremljate tri tipe razpoložljivosti:

 • WEB Availability oz. Spletna razpoložljivost (podatek, pove koliko sob oz. enot se na izbrani dan prodaja online)

 • Hotel Availability oz. Hotelska razpoložljivost (celotna PMS razpoložljivost)

 • WEB Booked (podatek nam pove, koliko je že online rezervirano)


In nastavljate:

 • WEB Inventar (inventar je spremenljivka, ki jo nastavite in pomeni, koliko sob oz. enot je/bo na voljo za prodajo online).

Za prikaz posamezne razpoložljivosti v oblike dodatne vrstice na koledarju izberete tip razpoložljivosti iz spustnega seznama v Izbira prikaza.


Npr.


Stolpec, ki je obarvan rdeče, pove, da na izbrani dan ni razpoložljivih enot za prodajo.
67 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page