top of page

Različni tipi in statusi rezervacij

Na koledarju Hotelinco boste lahko videli rezervacije prikazane v različnih barvah. V nadaljevanju lahko preberete, kakšen je pomen posamezne barve.


V Hotelinco lahko delate z različnimi tipi rezervacij: 1) Dokončna rezervacija (zajamčena rezervacija) Zajamčena rezervacija pomeni, da je rezervacija potrjena (s predplačilom, akontacijo ali delnim plačilom, voucherjem, garancijo potovalne agencije itd.) in da hotelir zadrži povpraševanje po sobi do načrtovanih datumov in ure prihoda ter se zavaruje pred stroški v primeru neprihoda ali pozne odpovedi. Na koledarju bodo dokončne rezervacije prikazane zeleno:2) Nedokončna rezervacija (nezajamčena rezervacija)

Nezajamčena rezervacija zagotavlja, da se hotel strinja, da bo gostu zadržal sobo do navedenega časa odpovedi rezervacije in datuma odpovedi rezervacije. Če gost ne odpove rezervacije v odpovednem roku, se soba sprosti v nadaljnjo prodajo.

Na Koledarju bodo nedokončne rezervacije ponazorjene z oranžno barvo:
Ko v Hotelincu ustvarite novo rezervacijo, morate rezervaciji določiti tudi tip, torej dokončna, nedokončna ali ponudba.
3) Če izberete Tip rezervacije kot Nezavezujoča ponudba, bo ta rezervacija prikazana v beli barvi. Vendar to ne bo prava rezervacija, saj ne bo vplivala na razpoložljivost za spletne rezervacije. Rezervacija ponudbe velja le do določenega datuma in če ni potrjena, da postane rezervacija, se samodejno izbriše iz sistema.
Tip rezervacije lahko spremenite vse do prijave rezervacije. Nato bo tip rezervacije prikazal status prijave in rezervacija bo imela status prijave. Status prijave je vnaprej konfiguriran in je ni mogoče več spremeniti.
Na Koledarju so prijavljene rezervacije obarvane v modri barvi.Svetlo modra barva rezervacije označuje, da je bil račun na rezervaciji že izdan, temno modra pa označuje rezervacije, ki še niso bile fakturirane ali imajo odprte stroške. Na primer: nekatere postavke morda še niso bile zaračunane, in v primeru da so vse postavke že zaračunane, potem račun še ni bil izdan.


28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page