top of page

Preverite: obvezni podatki na vašem rezervacijskem motorju

Updated: Mar 14, 2023


Ne spreglejte, kateri so obvezni podatki na vašem rezervacijskem motorju, da ste skladni z zakonodajnimi zahtevami.

Zakonodaja zahteva objavo informacij, in sicer:

1. splošna obveznost zagotavljanja podatkov (5.člen Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT);

2. obveznosti pri sklepanju pogodb s potrošniki na daljavo pa v Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot);

3. obveznost označbe kategorizacije (Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov);

4. obveznost objave vaše politike zasebnosti oz. obvestilo o obdelovanja osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-2). Posameznik mora biti natančno obveščen o tem, v kakšnem obsegu poteka obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu in kakšne so posledice te obdelave.

1. Splošna obveznost zagotavljanja podatkov


Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) v svojem 5. členu določa, da mora ponudnik storitev na svojih spletnih straneh prejemnikom storitve in pristojnim organom poleg drugih zahtev v zvezi s podatki v skladu z veljavnimi predpisi zagotavljati lahek, neposreden in stalen dostop do:

- podatkov o podjetju in sedežu ponudnika storitev,

- veljavnega elektronskega naslova za hitro in učinkovito komuniciranje,

- matične številke,

- davčne številke,

- podatkov o dovoljenjih iz drugega odstavka prejšnjega člena in pristojnih nadzornih organih,

- pri reguliranih poklicih navedbe poklicnega združenja, v katero je ponudnik včlanjen, poklicnega naziva in države, v kateri je bil podeljen naziv, ter napotila k uporabnim poklicnim pravilom v državi članici, v kateri je registrirana dejavnost, in načinom dostopa do njih.


Ponudnik storitev mora dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka omogočiti s povezavami, ki jih objavi na svoji glavni spletni strani.


Preverite, če so na vašem rezervacijskem motorju vsi zahtevani podatki, vključno z matično in davčno številko podjetja:


Podatke o podjetju urejate v zalednem sistemu Hotel.si, in sicer pod Podatki o podjetju2. Objava splošnih pogojev poslovanjaSplošni pogoji poslovanja so obvezni del na vaši spletni strani, še posebej kadar omogočate rezervacije preko spletne strani. Ti pogoji določajo pogoje in pravila, ki veljajo med uporabnikom (gostom) in vami/upravljavci nastanitve, npr. pogoji rezervacije, objave načina plačil, politike zavarovanja rezervacije ali politike odpovedi.


V zalednem sistemu Hotel.si vstavite povezavo do vaših pogojev poslovanja in politike zasebnosti.

Pomembno je, da v polje Pravilnik zasebnosti in Splošni pogoji vnesete url povezavo do vašega pravilnika zasebnosti oz. splošnih pogojev! Pred zaključkom rezervacije in za sprejemanje spletnih plačil mora gost obvezno sprejeti pogoje, tako da brez vnosa v to polje vaš rezervacijski motor ne more sprejemati rezervacij.Pogoji rezervacije se urejajo v vašem Hotelinco, in sicer pod Web -> Klavzula


Klavzula podpira jezik html, kar pomeni, da se jih da oblikovati (tabela, barve, poravnava, velikost pisave, fonti,…). V klavzuli navedite, kaj je vsebuje cena, kakšna so doplačila in podobno., primer urejanje klavzule:Prikaz na rezervacijskem motorju:3. Število zvezdic- objava kategorizacije vaše namestitve


Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov nalaga vsakemu nastanitvenemu obratu, ki je kategoriziran, da ima na zunanji strani objekta ali v prostoru za sprejemanje gostov na vidnem mestu tablo z označbo kategorije. Z vrsto in kategorijo pa mora biti označen tudi v cenikih in v drugih trženjskih in promocijskih komunikacijah.


Število zvezdic prav tako urejate v zalednem sistemu hotel.si, in sicer pod Moj Hotel -> Osnovni podatki.


Bodite pozorni, da izpolnite obe zahtevani polji: v imenu nastanitve dopišite poleg število (za izpis števila zvezdic na vašem rezervacijskem motorju), ter izberite število zvezdic iz spustnega seznama pod poljem Zvezdic (za prikaz zvezdic na portalu Hotel.si).4. Objava vaše politike zasebnosti v nogi rezervacijskega motorja


ZVOP-2 in GDPR uredba zahtevata od vsakega obdelovalca podatkov objavo politike zasebnosti na spletnih mestih.


Na fidelityhotel.net rezervacijskem motorju sta v nogi za ta namen predvideni dve povezavi, in sicer:


- do politike zasebnosti kot ponudnika namestitve in obdelovalca podatkov;


- ter politika zasebnosti ponudnika storitve rezervacijskega sistema kot pogodbenega obdelovalca podatkov (Naša politika zasebnosti je privzeta in vam je ni treba vstavljati).Povezavo do vaše politike zasebnosti vstavite v zalednem sistemu Hotel.si, in sicer

pod zavihkom Moj Hotel -> Osnovni podatki

Prosimo, upoštevajte: čeprav so te funkcije na voljo v Hotelinco, se glede skladnosti z zahtevami inšpektorjev ali morebitnih nepravilnosti na vašem spletnem mestu, obrnite na vašega pravnega svetovalca!
68 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page