top of page

Izbris podatkov iz elektronske knjige gostov

Updated: Jan 3, 2023


Spletna rešitev Hotelinco omogoča elektronsko vodenje knjige gostov.


Skladno z ZPPreb-1 mora gostitelj podatke o gostu voditi za koledarsko leto. Po preteku enega leta po zaključku koledarskega leta mora gostitelj podatke izbrisati iz elektronske knjige gostov. Npr. knjigo gostov iz leta 2021 morate hraniti do 31. 12. 2022 in knjigo gostov iz leta 2022 do 31. 12. 2023.


V Hotelinco naredite izbris podatkov o gostu iz elektronske knjige gostov pod AJPES sporočanje -> Izbris podatkov.


Pritisnite Išči za prikaz trenutnega stanja elektronske knjige, izpisanega po letih, in sicer:

- že izbrisani podatki el. knjige gostovo za določeno leto z datumom izbrisa, številom zapisov, uporabnikom ter

- še ne izbrisani podatki el. knjige gostov, ki jih po zakonu morate izbrisati.

Za izbris podatkov, ki še niso bili izbrisani, kliknite na ikono za Brisanje.
Hramba zapisnika o izbrisu podatkov

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov v 3. členu določa, da gostitelj o izbrisu podatkov iz elektronske knjige gostov napiše zapisnik, ki ga hrani pet let.

98 views0 comments

Commentaires


bottom of page